Σάββατο, 04 Φεβρουάριος 2012 09:04

Βάλε χρώμα

Τα διάφορα χρώματα επιδρούν στον ψυχισμό, επηρεάζουν συναισθήματακαι διαθέσεις, χρησιμοποιούνται και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ψυχολόγος
You are here