ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ένα σπάνιο μυαλό από την Καλαμάτα Ο Γιάννης (για τους φίλους Νίνο) Σαραντόπουλος είναι ένα συνηθισμένο παιδί, φοιτητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η διαφορά του από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του είναι πως το μυαλό του προσφέρει  και έχει να προσφέρει πολλά στον κόσμο…
Κατάφερε, λοιπόν, σε συνεργασία με τους συμφοιτητές του, να κατασκευάσει μια μηχανή που παράγει βιοντίζελ (είδος καυ- σίμου). Η συνέχεια παρακάτω…

Λοιπόν, πες μας πώς βρέθηκες στο Mondialogo Engineering Award;
Η ιδέα να συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό προήλθε από ηλεκτρονική ανακοίνωση στο τμήμα το καλοκαίρι του 2006. Έκτοτε, ξεκίνησε η προσπά- θεια για την ανάπτυξη συνεργασιών με φοιτητές από αναπτυσσό- μενες χώρες. Από το Νοέμβριο του 2006 έως το Μάιο του 2007 συνεργαστήκαμε με ανάλογη ομάδα φοιτητών από το University of Doula, Cameroon, πάνω στην εργασία μας με θέμα την παραγωγή βιοντίζελ από φοινι- κέλαιο, με ταυτόχρονη αξιοποίηση των αγροτικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας φοίνικα.


Τι ακριβώς καταφέρατε;
Το αποτέλεσμα ήταν να επιλε- χθούμε μεταξύ άλλων 156 ομάδων παγκοσμίως και να διακριθούμε στις καλύτερες 30, που βραβεύτηκαν από την UNESCO τον περα- σμένο Δεκέμβριο στη Βομβάη. Θεωρείς ότι είναι οικονομικά βιώσιμη η ιδέα σας; Η κεντρική ιδέα της εργασίας αφο- ρούσε στην παραγωγή βιοντίζελ σε απομονωμένες περιοχές του Καμερούν. Η κλίμακα της παρέμβασης ήταν σε τοπικό επίπεδο για την κάλυψη βασικών ενεργειακών αναγκών, ό- πως μετακινήσεις, φωτισμός και α- γροτικές εργασίες. Σκοπός μας δεν ήταν η ανάπτυξη ενός νέου οι- κονομικού κλάδου, αλλά η παρα- γωγή φθηνής και ταυτόχρονα αει- φόρου ενέργειας σε απομονωμέ- νες περιοχές της Αφρικής. Η οικονομική επιτυχία της ιδέας βασίστηκε στην υπερπαραγωγή λαδιού τοπικά, άρα και πολύ χαμη- λή τιμή των πρώτων υλών, αειφο- ρία στη μικρή κλίμακα και στα πε- ριβαλλοντικά οφέλη των βιοκαυσίμων.


Τι είναι το βιοντίζελ;
Αποτελείμια λύση για να μειώσουμε τη χρήση του πετρελαίου; Όντως, το βιοντίζελ αποτελεί υποκατάστατο του πετρελαίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε καθαρή μορφή στους υπάρχοντες κινητήρες πετρελαίου. Για την παραγωγή του απαιτούνται έλαια ή λίπη και αποτελεί μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Ταέλαια μπορεί να είναι είτε βρώσιμα όπως το φοινικέλαιο, ηλιέλαιο κ.ά. είτε μη βρώσιμα, όπως αυτά που παράγονται από ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες είτε χρησιμοποι- ημένα τηγανέλαια που συλλέγονται από επιχειρήσεις εστίασης, όπως εστιατόρια, ταβέρνες κ.ά. Η παραγωγική διεργασία είναι σχετικά απλή και ήδη χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, έχουν πολύ ανεπτυγμένο τον κλάδο του βιοντίζελ, ενώ και στην Ελλάδα έ- χει τα τελευταία χρόνια ξεκινήσει η παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα.


Πιστεύεις ότι η πρότασή σας μπορείνα αντικαταστήσει τα άλλα καύσιμα;
Όχι, καθώς το δυναμικό της παραγωγής δεν αρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών παγκοσμίως. Από τη στιγμή, όμως, που το πετρέλαιο πρόκειται, όπως υποστη- ρίζουν οι ειδικοί, να εξαντληθεί σε 40 με 50 χρόνια, θα πρέπει να επικρατήσει «ενεργειακή δημοκρα- τία», δηλαδή χρήση πολλών και διαφορετικών ανανεώσιμων ενερ- γειακών πόρων, ώστε να υπάρχει ευστάθεια και επάρκεια στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Σε αυτό το ενεργειακό μείγμα σίγουρα και τα βιοκαύσιμα θα έχουν κά- ποιο μερίδιο.


Από άποψη οικολογική... πώς είναι η δική σας λύση;
Χρησιμοποιώντας φυτικά έλαια ως πρώτη ύλη, αυτομάτως κάνουμε αυτόν τον πόρο ανανεώσιμο. Με τη χρήση των βιοκαυσίμων, τα καυσαέρια που εκπέμπονται ου- σιαστικά δεν επιβαρύνουν περισσότερο την ατμόσφαιρα, καθώς έχουν προηγουμένως δεσμευτεί από αυτήν από τους φυτικούς οργανισμούς. Ουσιαστικά, οι εκπομπές ανακυκλώνονται από τους φυτικούς οργανισμούς, εν αντιθέσει με αυτές των ορυκτών καυσίμων που την επιβαρύνουν περισσότερο. Ωστόσο, αφού με ρωτάς από την οικολογική σκοπιά, θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων έχει μειονέκτημα τη χρήση πρώτων υλών, που αποτελούν τροφή για ενεργειακούς σκοπούς. Συνεπώς, η εκτεταμένη χρήση τους ενδέχεται να δημιουργήσει διαμάχες και ελλείψεις στην επάρκεια τροφής.


Από πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με όλα αυτά;
Η ενασχόλησή με τον τομέα των βιοκαυσίμων ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια με το μάθημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έκτοτε, καθώς βρήκα το αντικείμε- νο ενδιαφέρον, έχω, τόσο σε προσωπικό επίπεδο με τη διπλωματική μου εργασία όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με τη συμμετοχή μου σε άλλες εργασίες και ερευνητικά projects, συλλέξει εμπειρία και γνώσεις για το συγκεκριμένο τομέα.


Τι βλέπεις να κάνεις στο μέλλον;

Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο ή σχέδιο. Προς το παρόν, ολο- κληρώνω τη διπλωματική μου εργασία με θέμα την παραγωγή βιοντίζελ από λιπαρά απόβλητα στην Κρήτη. Γενικά, η ιδέα να ασχοληθώ με την παραγωγή βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο μου φαίνεται ελκυστική…


Να υποθέσω ότι δύσκολα θα γυρίσεις Καλαμάτα;
Όχι, δεν το αποκλείω, μη σου πω ότι είναι και το πιθανότερο μετά από κάποια χρόνια.


Πώς ένιωσες όταν τα αθηναϊκά και όχι μόνο Μέσα ασχολήθηκαν με εσένα;
Ικανοποίηση… Ήταν μια αναγνώριση της προσπάθειας που είχαμε κάνει τόσο καιρό.


Τι άλλους στόχους έχει ο Γιάννης Σαραντόπουλος;
Πρωταρχικός στόχος μου είναι να πάρω το δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτό θα συμβεί τον Ιανουάριο του 2009. Από εκεί και πέρα, θα αποφασίσω αν και πού θα συνεχίσω τις σπουδές μου.

Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης

You are here